nanmi-overlay

nanmi's Gentoo overlay
git clone git://xn--q9jzb1c.xn--q9jyb4c/nanmi-overlay
Log | Files | Refs | README

DateCommit messageAuthorFiles+-
2022-12-15 18:39Add gomuksnanmi2+36-0
2022-12-15 17:30Add kernelsign v0.1.1nanmi2+27-0
2022-07-23 22:01Update sys-kernel/kernelsign.nanmi2+10-4
2022-07-23 02:36Update sys-kernel/kernelsign.nanmi2+3-4
2022-07-22 21:49Testing sys-kernel/kerrnelsign.nanmi1+1-1
2022-07-22 21:39Testing sys-kernel/kerrnelsign.nanmi2+1-1
2022-07-22 20:36Testing sys-kernel/kernelsign.nanmi2+2-1
2022-07-22 20:35Testing sys-kernel/kernelsign.nanmi1+1-1
2022-07-22 20:34Testing sys-kernel/kernelsign.nanmi1+0-1
2022-07-22 20:19Fix Manifest for sys-kernel/kernelsign.nanmi1+1-1
2022-07-22 20:17Fix directory for sys-kernel/kernelsign.nanmi1+1-0
2022-07-22 20:09Add sys-fs/kernelsign manifest.nanmi1+2-0
2022-07-22 20:06Add kernelsign test ebuild.nanmi3+19-0
2022-07-22 19:44Add nanmi-tools.nanmi2+0-0
2022-07-22 18:38Fix typo.nanmi1+1-1
2021-12-09 05:40Fix README.nanmi1+3-2
2021-12-09 05:34Initial commit.nanmi3+20-0